Нашето оборудване

Нашите модерни производствени машини включват инструменти за цифрово управление, пробивни машини, машини за леене под налягане, автоматични машини за поставяне на игли и др.